Slogan

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

1. Đối tượng áp dụng:
a. Các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án (sau đâygọi tắt là cơ sở) trên địa bàn thành phố có đăng ký tại Hà Nội về hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên sông, hồ và trên đất liền.
b. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
c. Đối với các Cơ sở đã xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (trong đó có một số chủng loại dầu theo danh mục quy định) và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.
2. Thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố:
UBND thành phố quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở hoạt động trên địa bàn Thành phố đối với các trường hợp sau đây:
- Các cơ sở trên địa bàn thành phố có đăng ký tại Hà Nội về hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyền tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu từ 20 tấn trở lên có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu tại các bến thủy nội địa sông, hồ hoặc trên đất liền.
- Các cơ sở có hoạt động về kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyền tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu vừa có một phần hoạt động trên sông, một phần hoạt động trên đất liền gây ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên sông hoặc trên đất liền.
- Sở Tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.
3. Thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp quận, huyện, thị xã
- UBND cấp quận, huyện, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện) quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở hoạt động trên địa bàn quận, huyện, thị xã đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn).
- Phòng Tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND câp quận, huyện, thị xã tổ chức thẩm định hồ sơ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt.
4. Thời điểm lập, thẩm định
- Đối với cơ sở mới, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phải được lập và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.
- Đối với cơ sở đã đi vào hoạt động trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, chưa xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, phải xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực. Nếu quá thời hạn 01 năm nêu trên Cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử phạt theo quy định hiện hành đồng thời phải tiếp tục xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các Cơ sở đã được phê duyệt phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về tăng quy mô, phạm vi lĩnh vực hoạt động đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyền tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu làm tăng độ rủi ro  gây ra tràn dầu ở mức độ lớn.
------Công ty CP tư vấn môi trường xây dựng và thương mại Green là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp đỡ quý doanh nghiệp hoành thành thủ tục hành chính, hỗ trợ quý doanh nghiệp cập nhật các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động của mình.------
Môi trường Green rất hân hạnh được đồng hành cùng sự phát triển của quý doanh nghiệp.
Liên hệ: Mr Linh-098.754.6627 để được hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->