Slogan

100% khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Với việc đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường chủ động trong tiếp cận thông tin, kiểm soát nguồn thải… đến nay, trên cả nước đã có 228/283 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 88%; trong đó có 121 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ trên 42%.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng hoàn thành xử lý triệt để 233/366 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tăng 62 cơ sở so với năm 2016; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 12%, tăng 5% so với giai đoạn 2011 - 2015; tỷ lệ chất thải rắn đạt 85,5% (con số này năm 2010 đạt 82%, năm 2015 đạt xấp xỉ 85%); có 118 cơ sở xử lý chất thải nguy hại được Bộ TN&MT cấp phép với công suất xử lý khoảng 1.500 nghìn tấn/năm, tăng 5 cơ sở so với năm 2017; xử lý hơn 60 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, phát hiện mới và kiểm soát chặt chẽ hơn 400 khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; xác định danh mục 160 làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong năm 2018, nhiều địa phương đã triển khai các mô hình tái chế rác thải sinh hoạt như Hà Nội, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Theo lãnh đạo Bộ TN&MT, với việc xử lý nhanh các điểm nóng về môi trường đã tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng, dư luận.

Để tiếp tục kiểm soát môi trường trong các KCN, KCX, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu, trong năm 2019, tất cả KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hoàn thành xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới để đảm bảo yêu cầu.

Theo đó, nhiệm vụ ngành TN&MT đặt ra trong thời gian tới là tập trung quản lý môi trường các KCN, cụm công nghiệp, làng nghề; kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT…

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->