Slogan

Lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất

Căn cứ theo pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
 • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
 2. Bước 2:
  • Nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, không tiếp nhận mà hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ theo quy định. 
  • Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp lại giấy chứng nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ (điều 13 mục I, chương 3, thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010):

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp lại;
 • Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;
 • Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (điều 14, thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.
 • Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:
  • Địa điểm.
  • Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.
  • Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.
  • Điều kiện vế trang thiết bị:
  • Thiết bị sản xuất.
  • Các thiết bị, phương tiện an toàn.
  • Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.
 • Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:
  • Phương tiện vận chuyển hóa chất.
  • Vận hành an toàn hóa chất.
 • Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, thì hãy liên hệ với chúng tôi. Với dịch vụ trọn gói của công ty đảm bảo doanh nghiệp sẽ hài lòng, vì lập hồ sơ thủ tục nhanh chóng, đúng thời hạn, chi phí thấp.

Muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->